រឿងអប់រំខ្លី៖ កុំវាយតម្លៃមនុស្សត្រឹមសំបកក្រៅ

0
219
រឿងអប់រំខ្លីនេះចង់បញ្ជាក់អំពី កុំទាន់វាយតម្លៃមនុស្ស គ្រាន់តែឃើញសំបកក្រៅអី ព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទុក្ខលំបាករៀងៗខ្លួន ដូច្នេះមុននឹងវាយតម្លៃទៅលើនរណាម្នាក់ គួរតែសួររកដើមហេតុឱ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន។

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here