រឿងអប៉រំខ្លី៖ ឥទ្ធិពលប្រពន្ធដើម

0
122

នៅក្នុងរឿងនេះយើងខ្ញុំបានរៀងរៀងឡើងក្នុងគោលបំណង ដាស់តឿនបងប្អូនស្រីៗមួយចំនួនដែលកំពុងឈ្លក់វង្វេងនឹងទឹកប្រាក់ ភ្លេចគិតដល់សេចក្ដីសុខសុភមង្គលគ្រួសារគេ និងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរ។ ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងដែរ រាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងនេះ ព្រោះក្រុមយើងសុទ្ធជាក្រុមថ្មី មិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្ដែងពីមុននោះឡើយ។

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here